Do współpracy - naprzód marsz!


Czołgi, mundury, bezpieczeństwo i dyscyplina – czy można to połączyć z otwartością na międzynarodową współpracę? Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała T. Kościuszki we Wrocławiu udowadnia, że można!

Wrocławska szkoła dołączyła do programu Erasmus dopiero w roku akademickim 2012/2013. Nic dziwnego: organizowanie w uczelni o tak specyficznym profilu wyjazdów stypendialnych czy przyjmowanie gości z zagranicy nie było zadaniem prostym. Ale udało się. – Pomimo większych obostrzeń organizujemy wyjazdy i przyjazdy podchorążych – mówi Anna Zamiar- -Ziółkowska, kierownik Biura Karier i Programów Międzynarodowych. W ramach realizowanego na uczelni projektu Mobilność studentów i pracowników 2012 program Erasmus LLP ze stypendiów skorzystało 30 studentów. Zajęcia na zagranicznych uczelniach mogło też poprowadzić 10 pracowników akademickich, a pięciu kolejnych wyjechało w celach szkoleniowych.

Słuchacze wrocławskiej uczelni wzięli też udział w kursie intensywnym poświęconym operacjom pokojowym, zorganizowanym w partnerstwie z trzema innymi szkołami wojskowymi: Military Academy of Saint-Cyr Coetquidan we Francji, Theresian Military Academy w Austrii oraz Vassil Levski National Military University w Bułgarii. Kurs odniósł wielki sukces i na stałe wszedł do oferty dydaktycznej WSzOWL. Rezultatem przedsięwzięcia było m.in. wydanie podręcznika operacji pokojowych. Wyjazdy finansowane w ramach programu Erasmus przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji nie tylko studentów, ale również pracowników administracyjnych. Zyskała też kadra akademicka, która ma obecnie większe szanse na powiększanie dorobku naukowego czy zagraniczne publikacje. Wszyscy uczestnicy mobilności mogli szlifować języki obce, a także – dzięki przebywaniu w międzynarodowym środowisku – rozwijać kompetencje międzykulturowe.

Ważnym elementem udziału w programach unijnych było też goszczenie zagranicznych studentów. W celu integracji osób z innych krajów na uczelni organizowane są różnorodne wydarzenia: spotkania pod szyldem International Breakfast, wypady kajakowe czy ogniska, odbywające się w ośrodku jeździeckim należącym do uczelni. Dzięki uczelnianemu Kulturalnemu Programowi cudzoziemcy mają okazję nauczyć się języka polskiego oraz zgłębić wiedzę na temat polskiej kultury. Przy wsparciu Biura Karier i Programów Międzynarodowych oraz miejscowej sekcji Erasmus Student Network zagraniczni studenci podróżują także po Polsce – odwiedzają Kraków, Oświęcim, Wieliczkę, zwiedzają Wrocław i Dolny Śląsk. Mogą również bezpłatnie uczestniczyć np. w kursach medycznych czy kursie wspinaczki wysokogórskiej.

Międzynarodowa aktywność wrocławskiej uczelni daje efekty: studenci chcą coraz częściej wyjeżdżać na zagraniczne mobilności, a wykładowcy chętniej prowadzą zajęcia w języku angielskim i przygotowują autorskie programy kształcenia. Sama uczelnia też zyskuje – jest zapraszana do udziału w różnorodnych projektach partnerskich. Europejska przygoda dopiero się zaczyna!

Projekt był realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Erasmus"
Autorką tekstu jest Martyna Gregor.
 

stopka strony