Dwanaście wyjątkowych miejsc


Każdy pamięta taką zabawę z dzieciństwa: podróżowanie palcem po mapie, albo po globusie… Wyznaczanie jakiegoś punktu, wyobrażanie sobie: jak tam jest, w tym miejscu? Jacy ludzie tam żyją, zwierzęta, rośliny? Ten projekt – to taka trochę nowocześniejsza wersja „podróżny palcem po mapie”.

Uczestnikami byli uczniowie w wieku 13 – 15 lat. Wszystkie działania były podporządkowane – zadbali o to nauczyciele – jednemu celowi: wykazaniu przydatności matematyki i pokazaniu możliwości jej zastosowania w badaniu Ziemi i innych gałęziach nauki. Na początku – wybrano 12 punktów w Europie, określając ich współrzędne: trzy z nich to lokalizacje trzech partnerskich szkół, następnie trzy punkty wybrali nauczyciele, a sześć – uczniowie, z listy UNESCO (http://whc.unesco.org/en/list). Dzięki temu uczniowie zebrali informacje o wspaniałych i cennych miejscach Europy. Potem, za pomocą GoogleEarth, przygotowali mapy, z zaznaczeniem wszystkich wybranych punktów Europy.

Współpraca on-line uczniów i nauczycieli z kolegami z partnerskich placówek w Hiszpanii i Francji sprzyjała coraz płynniejszej komunikacji po angielsku i nawiązywaniu międzynarodowych przyjaźni. Na mapach tym razem się nie skończyło. Były i wycieczki!

stopka strony