Inspiracje -

EILC: 80 godzin na rozwiązanie języka


Jak oswoić zagranicznych studentów z polszczyzną? W Olsztynie pomogli uczniowie z miejscowej podstawówki. Jedną z form wspierania i propagowania przez UE nauki języków obcych są intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) dla studentów przyjeżdżających do krajów, których języki należą do rzadziej nauczanych, a więc także do Polski. Program kursów EILC, organizowanych zwykle przez ośrodki uczelniane, obejmuje co najmniej 60 godzin nauki języka, zajęcia z wiedzy o danym kraju oraz program kulturalny.

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie było jednym z organizatorów kursów EILC w 2011 r. We wrześniu ośrodek przeprowadził dwa kursy na poziomie podstawowym dla 15-osobowych grup zagranicznych studentów. Kursy obejmowały 80 godzin lekcyjnych nauki języka polskiego, konwersacje i laboratorium językowe, wykłady, warsztaty i wycieczki. Lektorzy posługiwali się głównie metodą komunikacyjną, aby studenci po ukończeniu kursu nie mieli oporów przed używaniem języka polskiego.

Organizatorzy sięgali po różne formy motywowania uczestników. Bardzo interesującą inicjatywą – z punktu widzenia nie tylko językowego, lecz także integracyjnego – było zaproszenie klasy ze szkoły podstawowej na wspólne zajęcia, podczas których dzieci przeprowadzały krótkie wywiady z uczestnikami kursów, a następnie prezentowały je całej grupie.

Projekt realizowany był w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Erasmus - wyjazdy studentów.

stopka strony