Inspiracje -

Esperanto - zrozumieć lepiej świat


Asystentury Grundtviga skierowane są przede wszystkim do nauczycieli osob dorosłych oraz kadry kierowniczej i administracyjnej organizacji edukacji dorosłych. Małgorzata Komarnicka, beneficjentka tej akcji w roku 2009, idealnie wpisuje się w powyższe kryteria – jest jednocześnie nauczycielką esperanta oraz sekretarzem Międzynarodowego Związku Nauczycieli-Esperantystow.

Jej prawie roczny pobyt w Deutscher Esperanto-Bund e.V. łączył elementy praktyki pedagogicznej i organizacyjnej. Małgorzata Komarnicka poznawała nowe metody nauczania osob dorosłych, opracowywała programy nauczania, konspekty zajęć i materiały dydaktyczne, prowadziła lekcje, przygotowywała też międzynarodowe kursy i szkolenia. Czasu wystarczyło rownież na porownawcze studia dotyczące systemow edukacji Polski i Niemiec, przy wykorzystaniu zasobow Międzynarodowego Archiwum Esperanta.

Zagraniczne szkolenia są bardzo wartościowe. Dają zupełnie inne spojrzenie na sprawy, ktorymi się dotychczas zajmowaliśmy. Zdobywamy nowe doświadczenie, ktore rozwija nas zawodowo. Uczymy się też szacunku dla odmiennych kultur, postaw, poglądow – mowi Małgorzata Komarnicka.

Projekt realizowany był w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Grundtvig.

stopka strony