Gniezno ekologiczną stolicą Polski


Gniezno jest historyczną stolicą Polski. Czy będzie także liderem w ochronie środowiska i promowaniu ekologii? Wiele na to wskazuje. Zorganizowano tu bowiem spotkanie „Współpraca dla środowiska”, do udziału w którym gnieźnieński ratusz zaprosił reprezentantów z sześciu miast partnerskich ze Szwecji, Włoch, Niemiec, Węgier, Ukrainy i Litwy.

Członkowie delegacji mogli zwiedzić nie tylko najciekawsze zabytki, ale i inwestycje, ważne dla regionu: nowoczesne składowisko odpadów komunalnych, dbający o ekologię zakład produkcji wełny mineralnej. Najważniejszym punktem wizyty była jednak konferencja, na której każda z delegacji przedstawiła modelowe rozwiązania „z własnego podwórka”, przyjazne dla natury. Pokazano więc przykład wykorzystania energii wiatru, która zaspokaja 15 procent energetycznego zapotrzebowania Falkenbergu; projekt rozmieszczenia paneli słonecznych na dachach Esztergom; sukces niedawno otwartego Centrum Edukacji Ekologicznej w Radviliskis, innowacyjne próby wykorzystania alternatywnych źródeł energii w Speyer…

Gniezno mogło pochwalić się bardzo skutecznymi akcjami uświadamiania mieszkańców i budowania ich wiedzy na temat ekologii: np. promowaniem chodzenia na zakupy z własną torbą. Spotkanie było tak owocne i udane, że… w planach rysują się już kolejne. Tym razem gospodarzem będzie któreś z miast partnerskich Gniezna.

stopka strony