Królowa jest tylko jedna


Ma wpływ na budowę plastrów miodu i muszli ślimaka, bez niej nie upieczemy ciasta, nie zrozumiemy zegara ani nie poradzimy sobie na zakupach. Matematyka jest wszędzie! Gimnazjum z Golubia-Dobrzynia postanowiło zająć się nią na poważnie.

Cel był prosty – zrealizować projekt, który rozbudzi zainteresowanie uczniów królową nauk. Jak to zrobić? Koordynatorka projektu Małgorzata Gerkowska wpadła na pomysł, że najlepiej będzie wskazać uczniom związki matematyki z innymi naukami i uświadomić im, że jest ona obecna w ich życiu codziennym. Znajomość królowej nauk umożliwia logiczne myślenie, stymuluje rozumowanie, rozwija zdolności myślenia strategicznego. W projekcie wzięli udział uczniowie drugiej i trzeciej klasy gimnazjum. – Zajmowaliśmy się matematyką w sztuce, architekturze i geografii. Ponieważ mieszkamy w mieście z pięknym kościołem gotyckim, a w dodatku niedaleko Torunia, skupiliśmy się na powiązaniach matematyki z geometrią okien gotyckich. Uczniowie robili konstrukcje, zdjęcia, opisy. Analizowaliśmy też zastosowanie matematyki w astronomii i chemii.

W przypadku ekonomii sprawdziliśmy, ile pieniędzy wydają miesięcznie uczniowie i porównaliśmy to z danymi z innych szkół partnerskich z Belgii, Włoch, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii – opowiada Małgorzata Gerkowska. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie przekonali się, że matematyka jest obecna w każdym aspekcie życia. Zdobyli nową wiedzę, podnieśli umiejętności matematyczne, techniczne i językowe, mieli też okazję do skorzystania z nowych narzędzi informatycznych – np. prezentacji w programie Prezi. Rezultatem projektu jest innowacyjna publikacja Why maths?, która w obrazowy sposób ukazuje powiązania między matematyką a innymi dyscyplinami, takimi jak chemia, biologia, astronomia, literatura i sztuka. Publikacja została przekazana uczniom i nauczycielom szkół partnerskich do wykorzystania w trakcie zajęć.

W ramach przedsięwzięcia powstała również innowacyjna gra Trivial Pursuit, której głównym celem jest stymulacja kreatywności uczniów i rozwój ich matematycznych zdolności. Rezultaty przedsięwzięcia były upowszechniane nie tylko na terenie gimnazjum, ale i w szkołach partnerskich na terenie powiatu, na powiatowych targach edukacyjnych, a nawet na arenie międzynarodowej podczas Festiwalu Nauki w Genui. Wszelkie działania realizowane w trakcie projektu oraz ich efekty były również opisywane na blogu – www.whymathscomenius. blogspot.com, który cieszy się niezwykłą popularnością wśród uczniów. Projekt doczekał się też swojej odsłony w ramach programu eTwinning. Rozbudzenie w młodych ludziach pasji do matematyki nie należy do najłatwiejszych zadań. Innowacyjne metody zastosowane w Golubiu-Dobrzyniu przyniosły jednak doskonałe efekty. Autorzy projektu spisali się na piątkę z plusem!

Projekt realizowany był w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius"
Autorką tekstu jest Marzena Indra-Góźdź
 

stopka strony