Lotnicy na start!


Polacy pokochali latanie. Nie tylko na pokładzie samolotu, ale również dronem nad okolicą. Z całą pewnością nasze niebo wkrótce stanie się mocno zatłoczone

Polacy latają, bo bilety są tanie, a drony mają nawet stać się naszą narodową spe­cjalnością. Jeśli te plany się powiodą, będą potrzebni ludzie, którzy zapanują nad pod­niebnym tłokiem, będą umieli nim zarzą­dzać i go rozładować. Kto to wszystko zrobi?

Być może uczestnicy projektu Odlotowa perspektywa. W ramach tej inicjatywy w cią­gu 20 miesięcy w dwóch grupach przeszkolo­no ponad trzydziestu specjalistów: techników, ekspertów ds. eksploatacji portów i terminali oraz teleinformatyków. Bardzo przydadzą się na szybko rosnącym rynku pracy.

Uczestnicy projektu z Technikum Lotni­czego w Katowicach mogli uzupełnić swoją wiedzę o nowinki, które nie znalazły jeszcze miejsca w standardowych programach na­uczania. Chodziło między innymi o nowe systemy i urządzenia w dziedzinie awioni­ki i zarządzania logistycznego oraz inno­wacyjne rozwiązania techniczne stosowa­ne z powodzeniem w Hiszpanii. Przy okazji projektu młodzi ludzie mogli też podcią­gnąć się trochę z angielskiego – czyli lin­gua franca lotnictwa.

Bardzo istotnym elementem szkole­nia była współpraca i możliwość działania w prawdziwie międzynarodowym zespole. Przyszli absolwenci nie tylko poczuli się pew­niej i podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe. Stali się także łakomym kąskiem dla przy­szłych pracodawców. Dolino Lotnicza, oto twoje nowe kadry! Ale spieszcie się, zarzą­dzający: teraz, z tymi kompetencjami i bie­głą znajomością języka angielskiego (a także podstaw hiszpańskiego) o młodych specjali­stów lotnictwa może upomnieć się Unia Eu­ropejska. Od nich zależy, czy wybiorą pracę tutaj, czy wyjadą za granicę – Europa staje przed nimi otworem.

Organizatorem projektu było Technikum Lotnicze działające w strukturach Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Ka­towicach. Warto dodać, że to prawdziwy nestor edukacji – działa od ponad 90 lat w województwach śląskim, małopolskim, łódzkim i opolskim. Początki były skrom­ne: chodziło o repolonizację przemysłu na Śląsku w odradzającej się po rozbiorach Pol­sce i doskonalenie kadr rzemieślników. Po wojnie pojawiły się nowe potrzeby: trzeba było dokształcać budowlańców, handlow­ców, pracowników transportu i usług.

ZDZ idzie z duchem czasu i dziś oferuje przede wszystkim specjalistyczne szkolenia i kursy dla ekspertów z wybranych dziedzin, ale także – aktywizuje bezrobotnych. Może poszczycić się 80 jednostkami organizacyj­nymi, ośrodkami kształcenia zawodowego oraz szkołami na wszystkich poziomach edukacji ponadpodstawowej. Rocznie z roz­maitych działań korzysta tu 35 tysięcy osób.

Każda z nich dostaje szansę na start w nowe, dobre życie. Tak, jak młodzi absol­wenci Technikum Lotniczego w Katowicach. Pozostaje życzyć im tylko… coraz bardziej zatłoczonego nieba, by ich umiejętności ro­sły w cenę.

Projekt realizowany był w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"

stopka strony