Miejskie życie


Będziemy żyć w Państwach – Miastach. Tak wielkich i oferujących tak wszechstronne rozrywki, że nie trzeba będzie z nich wyjeżdżać.

Tu będzie się pracowało, spało, odpoczywało w czasie urlopu. Ale, byśmy byli szczęśliwi, to muszą być dobre miasta! Tematem tego projektu, trwającego dwa lata, były innowacyjne metody monitorowania zmian dla wzmocnienia rozwoju dużych miast.

Partnerzy, czyli włodarze miast – m.in. Bolonii, Dublina, Florencji, Hagi, Kłajpedy, Padwy, Wolfsburga, wraz z organizatorem, czyli Poznaniem – skupili się na trzech głównych obszarach tematycznych. Po pierwsze: systemy monitoringu strategicznego. Po drugie: konsultacje społeczne i aktywność mieszkańców miast, ich wkład w kształtowanie polityki i przestrzeni, w której żyją. Po trzecie: rola badań jakości życia w procesie zarządzania metropolią.

Odbyły się trzy duże konferencje wraz z debatami i wizytami studyjnymi. Dodatkowym efektem jest wydanie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Zeszytu Naukowego. Miasta, rośnijcie w siłę – by ludziom żyło się w was dostatniej.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Europa dla Obywateli (2007-2013).

stopka strony