Młodzi przedsiębiorczy


Powinni zakładać małe firmy, szukać pracy, rozwijać biznes… Ale tego nie robią. Jak rozbudzić w młodych przedsiębiorczość? Oto odpowiedź.

Gniazdowniki. Wieczne dzieci. Tak często kwitujemy młodych. Kończą szkoły średnie, studia, niektórzy nawet dwa kierunki. I nic! Zatrudnienia dla młodych nie ma, a oni sami nie potrafią stworzyć sobie stanowisk pracy. Co robić? Może należałoby uczyć młodzież przedsiębiorczości. Bo przecież nie chodzi tylko o gotowość do otwierania własnych firm, tworzenie biznesu, ale przede wszystkim – podejście do życia. Człowiek przedsiębiorczy jest aktywny, samodzielny, pracowity, nie boi się wyzwań, szuka własnej drogi.

Celem tego projektu było więc promowanie przedsiębiorczości wśród uczniów i studentów, ale i podniesienie jakości pracy z młodzieżą. Można przecież wprowadzić do szkół innowacyjne metody z krajów europejskich, można wzmocnić krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy szkołami, samorządami a organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Można wreszcie wspierać koncepcję „ekosystemów na rzecz przedsiębiorczości”. Bo rzecz nie w tym, by dodać uczniom i studentom jeszcze jeden przedmiot teoretyczny, lekcje „martwego języka”. Rzecz w tym, by całe środowisko: urzędy, pracodawcy, rodziny, szkoły – wspierało młodych ludzi, którzy mają na siebie pomysł i chcą go realizować.

W projekcie uczestniczyło dziewięciu specjalistów, którzy na co dzień zajmują się nauczaniem i propagowaniem przedsiębiorczości wśród młodych. Było to pięć osób z Polski i po dwie z Malty i Wielkiej Brytanii. Byli w tej grupie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, i pracownicy uczelni oraz urzędnicy. Dzięki temu każdy mógł podzielić się z pozostałymi członkami grupy zupełnie innymi doświadczeniami, dodać swój element układanki do obrazu tematu. Uczestnicy opracowywali szczegółowe metody na temat innowacyjnych narzędzi promowania przedsiębiorczości. Stworzyli publikację elektroniczną ze wszystkimi pożytecznymi informacjami, która będzie rozpowszechniana w poszczególnych krajach, zostanie też zaprezentowana na międzynarodowej konferencji w Warszawie. Będą z niej mogli korzystać eksperci i praktycy, na przykład nauczyciele i pracownicy młodzieżowi, którzy dzięki temu lepiej zrozumieją związki między edukacją formalną i nieformalną, przestaną bać się zabiegania o pieniądze ze środków unijnych, zobaczą, że każdy właściwie może stworzyć projekt i dostać dofinansowanie z funduszy UE.

Dziewięć osób to oczywiście zbyt mało, by wywołać zmianę o charakterze małej rewolucji społecznej. Ale, przywołując słowa Czesława Miłosza z „Traktatu moralnego”: „Lawina bieg od tego zmienia,/ Po jakich toczy się kamieniach”. Może więc uczestnicy tego innowacyjnego projektu będą takimi kamieniami, które zmienią bieg lawiny – i zapoczątkują zmiany w całym środowisku. Wspierajmy przedsiębiorczość wśród młodych, pomóżmy im zbudować postawę aktywności zawodowej. Przecież to leży w naszym wspólnym interesie.

stopka strony