Inspiracje -

Na głęboką wodę


Stworzenie w całej Europie jednolitego kierunku studiów dla osób zajmujących się bezpieczeństwem wodnym – taki był cel nowatorskiego projektu, zrealizowanego przez WOPR i cztery uczelnie.

Takich działań wcześniej w Polsce nie było – mówi koordynator projektu Apoloniusz Kurylczyk, ekspert w zakresie ratownictwa wodnego i szkolenia ratowników. – Osoby kształcone według wypracowanych przez nas metod będą w przyszłości wyznaczały standardy bezpieczeństwa imprez masowych oraz aktywnego wypoczynku nad wodą – dodaje. Najważniejszym rezultatem projektu Safer Europe By Higher Qualified Water Safety Managers (EQF2), realizowanego przez prawie dwa lata, jest opracowanie europejskich ram kwalifikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wodnym (poziomy 5-8). Umożliwi to uruchomienie innowacyjnego kierunku studiów na uczelniach wyższych i w szkolnictwie pozazawodowym.

W ramach przedsięwzięcia stworzono opisy stanowisk i wymagań dla nich, oraz określono, jakie poziomy kwalifikacji będą wymagane od osób, które w przyszłości ukończą wspomniany kierunek, zdobywając tytuł licencjata, magistra lub doktora. Program studiów był konsultowany z przedstawicielami uczelni, ekspertami w dziedzinie rekreacji wodnej, a także z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Niezwykle cenna dla nas była również wymiana doświadczeń – zobaczyliśmy, jak wygląda sytuacja w innych krajach UE – podkreśla Apoloniusz Kurylczyk. W efekcie projektu rozpoczęto przygotowania do uruchomienia kierunku studiów na czterech uczelniach wyższych z krajów uczestniczących w projekcie oraz na dwóch uczelniach z innych państw. – Myślę, że polskie ministerstwo zatwierdzi propozycję studiów już w przyszłym roku – mówi koordynator projektu. Skąd ten optymizm? – Uczelnie dostają gotowy produkt, zaopiniowany przez inne uczelnie i zatwierdzony przez MNiSW. Myślę, że z jego wykorzystaniem nie będą miały żadnego problemu. To będzie ciekawy kierunek dla młodzieży, dający jej konkretne umiejętności i zawód – stwierdza Apoloniusz Kurylczyk.

Promocja rezultatów projektu na szerszą skalę rozpocznie się z chwilą uruchomienia nowego kierunku studiów. – Wówczas i my, i uczelnie będziemy namawiać młodych ludzi do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej oraz promować rezultaty tego projektu i naszej pracy – mówi Kurylczyk. Twórcy projektu nie mają wątpliwości, że nowy kierunek studiów spotka się z zainteresowaniem młodych ludzi. Wspólne europejskie standardy ułatwią międzynarodową współpracę, wymianę doświadczeń i mobilność studentów. Kształcenie specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa wodnego będzie też korzystne dla wszystkich miłośników rekreacji.

Projekt był realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"
Autorką tekstu jest Bartosz Borys.

stopka strony