Na pomoc pałacom


Przygotowywali wystawy, pracowali nad systemami informacji dla widzów i stronami internetowymi, wreszcie zajmowali się zabytkami, należącymi do najcenniejszych i najsłynniejszych w Europie. Wszystko w ramach projektu realizowanego przy finansowym wsparciu programu Leonardo da Vinci. Jego realizacja była możliwa dzięki trwającej od 2006 r. współpracy wilanowskiej instytucji z innymi muzeami europejskimi w ramach Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE) z siedzibą w Wersalu.

Celem staży było poznanie międzynarodowych standardów zarządzania projektami w muzeach. Goście z Pałacu w Wilanowie porównywali też procedury konserwatorskie i dokumentacyjne oraz obserwowali, jak w odwiedzanych przez nich instytucjach wygląda komunikacja społeczna. W projekcie udział wzięli: Anna Ekielska (odwiedziła zamek w duńskim Rosenborgu), Marta Gołąbek, Agnieszka Pawlak i Wojciech Bagiński (Wersal), Konrad Pyzel (Mafra w Portugalii), Monika Buraczyńska i Agnieszka Leśkiewicz- Laudy (Hampton Court Palace, Anglia) oraz Aleksandra Głowacz (Pałac Schönbrunn w Wiedniu).

Co zmieniło się dzięki projektowi w ofercie Muzeum Pałacu w Wilanowie? Były organizowane dni osób niepełnosprawnych, działa Teatr Głuchych, poprawiono dostęp do pałacu dla osób niepełnosprawnych, od kilku miesięcy organizowany jest wolontariat w muzeum, przygotowywana jest też nowa ścieżka do audioguide’a. Znaczące zmiany czekają również wystawę stałą w pałacu.

Projekt realizowany był w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci.

stopka strony