Inspiracje -

Nauczyłem się wielu rzeczy!


"Miałem okazję przekonać się, jak bardzo praca w administracji publicznej różni się od pracy w sektorze prywatnym." – mówi Eike Gräf z Niemiec, który odbył staż w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Dlaczego wybrałeś staż w programie EDPS?
O możliwości aplikowania na staż w EDPS powiedział mi jeden z moich wykładowców. Składając wniosek byłem bardzo podekscytowany, bo fascynuje mnie tematyka ochrony danych, a taka instytucja, jak EDPS robi bardzo dużo dobrego w tej kwestii. Wierzę, że sposób, w jaki radzimy sobie z wyzwaniami związanymi z prywatnością i ochroną danych będzie determinował nasze społeczeństwa w erze cyfrowej. 

Czym zajmowałeś się podczas stażu? 
Analizowałem pod kątem rzeczowym i prawnym poprawki Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego do wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, opracowywałem raporty, przygotowywałem streszczenia orzecznictwa w zakresie ochrony danych oraz uczestniczyłem w różnego rodzaju wydarzeniach.

Czego się nauczyłeś?
Wielu rzeczy! Miałem okazję zobaczyć m.in. jak wygląda współpraca EDPS z innymi organami ochrony danych w Europie oraz przekonać się, jak bardzo praca w administracji publicznej różni się od pracy w sektorze prywatnym. Oczywiście dowiedziałem się również sporo o stosowaniu przepisów o ochronie danych w praktyce, o procesach legislacyjnych wokół Ogólnego rozporządzania o ochronie danych (GDPR) oraz o wielu aspektach ochrony danych zawartych w umowach PNR (dane dotyczące przelotu pasażera), które UE zawarła w tym czasie z kilkoma krajami. 

Jak spędzałeś czas poza pracą? 
Przeważnie, razem z moją współlokatorką, która była wtedy na stażu w Parlamencie Europejskim, zwiedzałem różne dzielnice Brukseli. W weekendy jeździłem też do Gandawy i Antwerpii. 

Rozmawiała Agnieszka Góralczyk

stopka strony