„Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek, a może...?”


Wysyłanie SMS-ów, publikowanie postów na portalach społecznościowych czy wyszukiwanie informacji w sieci to czynności, które dzisiejsza młodzież wykonuje bez najmniejszego trudu. Podczas gdy młode osoby korzystają z nowoczesnych technologii z łatwością, starsi często boją się nawet włączyć komputer. Mając świadomość takich różnic pokoleniowych, pracownicy oraz uczniowie XI LO w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu postanowili zrealizować projekt „Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek, a może...?”.

W trakcie realizacji projektu role zostały odwrócone. Nauczycielami zostali uczniowie, a wiedzę przyswajały osoby starsze. W ten sposób młodzież z XI LO w Zabrzu została zaangażowana w proces nauczania seniorów (głównie sąsiadów, krewnych oraz znajomych) obsługi komputera, korzystania z edytora tekstu, komunikatorów internetowych, bankowości internetowej oraz portali społecznościowych. Młodzież pokazywała również, jak wyszukiwać informacje w sieci, korzystać z telefonu komórkowego, w tym jak wybierać numery alarmowe, oraz uczyła podstawowych zwrotów w językach obcych.

Wspólne spędzanie czasu korzystnie wpłynęło zarówno na osoby starsze, jak i młodsze. Seniorzy zdobyli nowe umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a uczniowie z XI LO pogłębili swoją wiedzę na temat procesu nauczania. Ponadto między uczestnikami projektu została nawiązana relacja międzypokoleniowa, a praca z krewnymi i sąsiadami wpłynęła na wzmocnienie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Zdaniem organizatorów to szczególna wartość dodana projektu. Dzięki przedsięwzięciu korzyści odniosła również sama placówka, która nawiązała kontakty z lokalnymi instytucjami, m.in. bibliotekami i urzędami miast, a także lokalnymi mediami. Szkoła stała się także bardziej rozpoznawalna w mieście, a jej uczniowie i pracownicy postrzegani są w środowisku lokalnym jako osoby aktywne i zaangażowane w życie lokalne.

Jedynym z najważniejszych rezultatów projektów jest zestaw 30 scenariuszy lekcyjnych z zakresu obsługi komputera. To wartościowe materiały, z których korzystają nauczyciele podczas zajęć organizowanych dla osób starszych. Przygotowano również prezentacje na temat przeprowadzonych działań, aby rezultaty projektu przedstawić podczas konferencji i seminariów, m.in. w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Moje Miasto”.

Działania prowadzone w ramach projektu okazały się świetnym tematem dla lokalnych mediów, które zainteresowały się przedsięwzięciem. Poczynania uczestników projektu zostały przedstawione w programie telewizyjnym na temat warsztatów komputerowych, a także w trakcie audycji radiowej. Warto również dodać, że projekt stał się przykładem dobrej praktyki i otrzymał najwyższe wyróżnienie Komisji Europejskiej „Star Project”.

Projekt finansowany był w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius"

stopka strony