Inspiracje -

Pionierzy w branży


IMPROFARM był dla Instytutu Zootechniki PIB pierwszym projektem, w którym pełnił on rolę lidera. Instytucja sprostała jednak zadaniu. Projekt okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo zapotrzebowania inicjatywa jest jedną z niewielu, która służy rowijaniu umiejętności osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa. Instytut Zootechniki wraz z partnerami dołożyli zatem wszelkich starań, by rozpowszechnić wypracowane materiały edukacyjne na jak największą skalę.

Projekt zrealizowało konsorcjum składające się z uniwersytetów, instytutów naukowych, profesjonalnych rolników, organizacji szkoleniowych, naukowych i konsultingowych z Polski, Bułgarii, Cypru, Słowacji i Włoch. IMPROFARM koncentrował się na rozwoju umiejętności i kompetencji rolników oraz osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa zajmujących się w szczególności zarządzaniem gospodarstwem, szkółkarstwem, rolnictwem ekologicznym lub innowacyjnością produkcji zawierzęcej. Zdaniem polskiej instytucji podjęta wspólnie inicjatywa jest bardzo wartościowa, m.in. ze względu na realizację w Europie niewielkiej liczby projektów o podobnej tematyce. Przygotowując przedsięwzięcie, instytucje wyszły zatem naprzeciw potrzebom osob zatrudnionych w sektorze rolniczym. Do dziś mogą one korzystać z wypracowanych materiałów, które zostały zamieszczone na platformie e-learningowej. Zawierają one materiał teoretyczny, studia przypadku oraz narzędzia do oceny zdobytej wiedzy. Taka forma szkolenia nie tylko umożliwia mieszkańcom obszarów wiejskich zdobywanie wiedzy merytorycznej, ale także pomaga zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu tych osób.

Ponadto w ramach projektu przygotowano podręcznik hodowli pszczół, e-booki ze szkoleniami w trybie off-line oraz raporty. Konsorcjum w sumie zrealizowało aż 56 działań promocyjnych i upowszechniających. Ich liczba i zakres znacznie przekroczyły wstępnie deklarowany poziom. Działania pozwoliły dotrzeć do ogromnej liczby odbiorców: rolników, doradców rolniczych, nauczycieli zawodu w tej branży, producentów rolnych. W tej dziedzinie najaktywniejszy okazał się partner polski, który wziął udział w 25 międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych wydarzeniach targowo-wystawienniczych skierowanych do sektora rolnego.

Poza udziałem w targach lider projektu opublikował liczne artykuły i informacje na stronie internetowej oraz przygotował wiele materiałów promocyjnych: ulotki (3500), kalendarze (200), e-booki (500) oraz drukowane wersje podręcznika (200). Zwieńczeniem działań upowszechnieniowych były konferencje zorganizowane przez każdego z partnerów we własnym kraju oraz międzynarodowa konferencja podsumowująca przedsięwzięcie.

Biorący udział w projekcie przedstawiciele Instytutu Zootechniki uważają, że kontakty nawiązane przez parterów są nie do przecenienia i już skutkują kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

Projekt finansowany był w ramach Programu "Uczesnie sie przez całe życie - Leonardo da Vinci)

stopka strony