"Pol-Nord Bridge" - most dla innowacji


Celem projektu „Pol-Nord Bridge”, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską (PW) i Norwegian University of Science and Technology (NTNU), było promowanie przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów oraz poszukiwanie nowych możliwości współpracy między uczelnią techniczną a biznesem.

W inicjatywie wzięła udział ok. 60-osobowa grupa polskich i norweskich studentów, którzy mieli okazję zdobyć unikalną wiedzę na temat wdrażania wynalazków i innowacji, w tym: wyceny wartości rynkowej, strategii komercjalizacji i modeli biznesowych, sposobów profesjonalnej prezentacji biznesowej (w szczególności „elevator speech” i „short pitch”), oceny możliwości komercjalizacji wynalazku i jego potencjału rynkowego oraz umieszczania nowego produktu na rynku poprzez poszukiwanie interesariuszy.

Okazało się, że zadanie nie jest proste: nadal wiele wynalazków oczekuje na inwestorów po nieudanych próbach wprowadzenia na rynek. Widać ogromną potrzebę wyedukowania profesjonalnych „brokerów” własności intelektualnej, którzy będą potrafili wdrożyć wyniki prac naukowo-badawczych na globalnym rynku. Projekt zrealizowano w latach 2009- -2011 w ramach Działania IV FSS – Współpraca Instytucjonalna.

stopka strony