Inspiracje -

Pomost między Lublinem a Lwowem


Ten projekt był jak pomost między Lublinem a Lwowem.

W pierwszym mieście wolontariusz z Ukrainy pomagał w Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Organizował imprezy kulturalne, spotkania międzynarodowe, mające na celu zacieśnianie współpracy przygranicznej. Jego zadaniem było też wsparcie pracowników organizacji w prowadzeniu klubu językowego, europejskiego i filmowego, oraz realizatorów audycji radiowej. Przygotowywał panele dyskusyjne dla lokalnej młodzieży.

W drugim mieście polski wolontariusz pracował na rzecz ukraińskiej organizacji „Academy of Ukrainian Youth”, w której zajmował się nawiązywaniem i rozwijaniem międzynarodowej współpracy partnerskiej, przygotowywał zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży z miejscowej świetlicy, pomagał w organizacji wydarzeń kulturalnych i… promował program „Młodzież w działaniu”.

Dwie osoby, a tyle mogą zdziałać – funkcjonowali przecież w ścisłym związku z lokalną społecznością. Swoje doświadczenia wolontariusze będą mogli wykorzystać w przyszłości, kontynuując pracę dla swoich organizacji wysyłających, ale także pomagając w stworzeniu informatora dla następnych generacji ochotników z Ukrainy i Polski. Już wkrótce tym mostem między Lublinem i Lwowem będzie mogło przejść więcej osób.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Młodzież w działaniu (2007-2013).

stopka strony