Rozwój w koło


Świat idzie naprzód w każdej dziedzinie – także jeśli chodzi o rehabilitację osób niepełnosprawnych i wspieranie ich w rozwoju. Jak dotrzymać mu kroku?

Pracownicy, podopieczni i ich rodzice z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie mieli okazję się tego dowiedzieć. Stowarzyszenie istnieje od 1965 roku, wspiera osoby upośledzone umysłowo i z niepełno sprawnościami sprzężonymi, a także ich bliskich. Misja? Dać podopiecznym szczęście, poczucie, że mają swoje miejsce zarówno we własnej rodzinie, jak i w społeczności, w której żyją. Jeśli chodzi o rodziców i rodzeństwa, najważniejsze to pomóc im poradzić sobie z poczuciem żalu, straty – bo upośledzenie wśród tych, których kochamy, zawsze wzbudza silne, negatywne emocje. Można je jednak przekształcić, wykorzystać – choćby po to, by nieść pomoc innym.

Koło – bo idzie o ruch, mobilność. I o to samo chodziło w tym projekcie. Podzielono go na trzy fazy: przygotowawczą, mobilności, i podsumowanie. Na początku wybrano trzy pracownice stowarzyszenia – neurologopedę, psychologa i fizjoterapeutę. Pierwsza specjalistka zajmuje się niepełnosprawnymi od kilku lat, uczy ich między innymi alternatywnych sposobów porozumiewania się z innymi ludźmi, bez konieczności używania mowy. Druga – na co dzień pracuje na Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzi treningi umiejętności społecznych: uczy jak rozpoznawać własne emocje, jak radzić sobie z agresją, smutkiem, jak mówić innym o swoich potrzebach, jak rozwiązywać konflikty z kolegami i koleżankami… Wspiera też rodziców i opiekunów niepełnosprawnych. Trzecia – pracuje z młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Propaguje zdrowy styl życia, i to nie tylko wśród podopiecznych, ale i… kadry!

Wszystkie trzy panie uczestniczyły we wstępnym szkoleniu językowym, a następnie wzięły udział w specjalistycznych szkoleniach: psycholog i neurologopeda miały możliwość nabycia nowych umiejętności z zakresu systemów informacyjnych (Empowerment in ICT sill), fizjoterapeuta zaś w kursie z dziedziny profesjonalnego rozwoju kompetencji komunikacyjnych (Professional Communication Skills). Szkolenia przeprowadziła organizacja goszcząca z Malty.

W październiku projekt podsumowano. Na spotkanie zaproszono prezesa stowarzyszenia, uczestniczki projektu: Dorotę, Anitę i Joannę, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Dziennego Centrum Aktywności, kadrę, terapeutów, rodziców. Zaprezentowano założenia programu, opowiedziano, do czego przydadzą się nowo zdobyte umiejętności. Informacje przedstawiono czytelnie w prezentacjach Power Point. Nie były to tylko suche fakty: można było nacieszyć oczy zdjęciami z pięknej Malty, a nawet posłuchać typowej dla wyspy muzyki… Potem była kawa, ciastka i… kolejne pomysły na rozwój, szkolenia, wyjazdy. Bo przecież Koło musi toczyć się dalej, dla dobra swoich podopiecznych i całego Lublina.

stopka strony