Inspiracje -

Ruch na zapleczu


Ich pasją jest występowanie na scenie, ale własnej sceny nie mają. Właśnie im – amatorskim, alternatywnym lub prowincjonalnym teatrom – postanowiła pomóc warszawska Fundacja Graj!

Fundacja Graj! (obecnie znana jako Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka) to koordynator projektu Teatramat – Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego. Projekt ma charakter trwałego centrum usługowego. Ułatwiamy artystom uczestnictwo w lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym życiu kulturalnym, udzielając im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego podkreśla dyrektor Fundacji i koordynator projektu, Simon Blaschko. Celem inicjatywy jest wspieranie nie tylko amatorów, ale i zawodowców. Fakt, że grono uczestników jest tak zróżnicowane sprawia, że możliwe jest czerpanie wzajemnych inspiracji i podejmowanie współpracy między różnymi środowiskami. Dotyczy ona m.in. tworzenia amatorskich klubów teatralnych przy teatrach instytucjonalnych albo organizowania wolontariatu – mówi Simon Blaschko.

W ramach projektu powstała m.in. internetowa baza kontaktów do instruktorów, reżyserów, pedagogów teatru, aktorów oraz zespołów teatralnych. Na multimedialnym portalu internetowym Teatroteka szkolna (http://teatrotekaszkolna.pl) nauczyciele i pedagodzy mogą też znaleźć scenariusze oraz nowatorskie pomysły na prowadzenie zajęć teatralnych. Fundacja zajmuje się również tłumaczeniem książek i tekstów oraz rozpowszechnianiem dobrych praktyk edukacyjnych teatru amatorskiego. Uczestnicy projektu mogą czerpać z doświadczeń nie tylko innych polskich teatrów, ale również zagranicznych partnerów przedsięwzięcia. Wśród nich są Bund Deutscher Amateurtheater e.V. z Niemiec, DATS z Danii oraz Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d‘Animation z Francji. Partnerami z Polski są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian. By ułatwić współpracę, stworzono listy usług i produktów wytwarzanych przez przedstawicieli teatru amatorskiego w poszczególnych krajach. Zorganizowaliśmy również spotkania, w trakcie których można było przyjrzeć się temu, jak z teatrami amatorskimi pracują nasi zagraniczni partnerzy.

W sumie w trzech seminariach uczestniczyło ok. 50-60 osób, reprezentujących 40 teatrów mówi Simon Blaschko. Realizując projekt, fundacja nawiązała współpracę z Instytutem Teatralnym, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Centrum Nauki. Wynikiem tej współpracy może być stworzenie nowego działu w Instytucie Teatralnym – podkreśla koordynator projektu. – Takiej współpracy między organizacją pozarządową a instytucją państwową jeszcze nie było – dodaje. Zwykle realizacja projektów trwa rok lub dwa lata. W przypadku Teatramatu będzie inaczej – inicjatywa będzie kontynuowana bezterminowo. Zapewni to trwałe wsparcie dla teatrów amatorskich i umożliwi ich dalszy rozwój – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Autorką artykułu jest Martyna Gregor.

stopka strony