Siła w lokalności


Coraz więcej młodych osób chce działać, ale niewiele wie, jak zacząć. Klikanie w mediach społecznościowych często przestaje wystarczać. Nawet sto lajków nie dorówna przecież prawie 250 osobom, które własnymi siłami zorganizowały seminarium dla lokalnej społeczności.

Nastolatkowie lubią widzieć namacalne efekty swoich działań, poczuć realny wpływ na rzeczywistość oraz wiedzieć, że dorośli ich słuchają oraz liczą się z ich głosem. Udało się to w dwunastu gminach województwa podlaskiego, w których młodzież samodzielnie zorganizowała seminarium inicjujące Sieciowanie Młodzieżowych Rad Miast i Gmin.

Samodzielnie określili sposoby pracy i możliwości, jakie widzą w swoich gminach, później zarysowali ogólny harmonogram działań, a następnie przeprowadzili wstępne rozmowy z władzami samorządowymi oraz spotkania z rówieśnikami. Równocześnie informowali lokalną społeczność o swoich planach i działaniach poprzez lokalne gazety oraz strony internetowe.

Dzięki działaniu na zasadach partnerstwa, młodzi ludzie z regionu dowiedzieli się więcej o politykach młodzieżowych i dialogu społecznym, a przede wszystkim poznali narzędzia ułatwiające kontakt z jednostkami administracyjnymi, decydentami i osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową. Do tego stopnia, że sami „wciągali” decydentów w rozmowy, nie czekając na oficjalny krok z ich strony. To się nazywa przedsiębiorczość i przywództwo!

stopka strony