Sygnał z Kielc idzie w świat


Jak się robi radio? Okazuje się, że wcale nie jest to takie trudne, i nie trzeba do tego milionów! W ramach tego projektu uczniowie mieli okazję „zrobić sobie” radiowęzeł.

W tym samym czasie bliźniacze prace ruszyły w szkołach partnerskich w Bułgarii, Turcji, Rumunii i we Włoszech. Przez cały czas uczestnicy z czterech krajów kontaktowali się ze sobą (językiem roboczym był angielski), wymieniali doświadczeniami, podpowiadali sobie nawzajem ciekawe rozwiązania. Pierwsza grupa młodych uczniów z Kielc opracowała projekt wykonania sieci radiowęzłowej, druga – zajmowała się przygotowaniem oprogramowania komputerowego dla szkolnego radia, trzecia zaś grupa miała za zadanie scalić efekty pracy kolegów z dwóch pierwszych grup – tak, by powstało... radio!

Ale zakres działań był znacznie szerszy: nawiązano kontakty z lokalnymi mediami, uczniowie wzięli udział w warsztatach dziennikarskich, w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej i elektroniki na Politechnice Świętokrzyskiej, rozpoczęli także współpracę z firmą zajmującą się multimediami. Jest to o tyle cenne, że firma ta organizuje praktyki zawodowe dla młodych kielczan. Premierową audycję nagrano i wysłano do zagranicznych partnerów. Sygnał poszedł więc w świat!

Projekt był finansowany w ramach Porgramu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013) Leonardo da Vinci.

stopka strony