Inspiracje -

Sztuka międzynarodowej ekspresji


Angielski poeta i krytyk Herbert Read mawiał, że dzieje sztuki zaczynają się od ekspresji. Wygląda na to, że również dzieje otwartości i tolerancji wobec innych mają swój początek w wyrażaniu siebie. Przez słowo, obraz, ruch i dźwięk.

Z pewnością potwierdzą to młodzi Polacy i Litwini, którzy w Zielonej Górze odkrywali swoje kultury. Podczas warsztatów nauczyli się tańców narodowych oraz ludowych z Polski i Litwy, sztuki malowania na szkle oraz piosenek i pieśni ludowych obydwu krajów. Ale przecież tolerancja to nie tylko otwartość na kontakty międzynarodowe, ale również te międzypokoleniowe. Dlatego w zajęciach z młodzieżą wzięli też udział starsi mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

Efekty wspólnej twórczości młodzi i starsi zaprezentowali lokalnej społeczności. Mieszkańcy Zielonej Góry zachwycili się polsko-litewskim występem. Piosenka „Miała baba koguta” zyskała nowe, międzynarodowe brzmienie.  W trakcie trwania projektu młodzi ludzie, zwłaszcza z Litwy, mogli też na własnej skórze przekonać się o atrakcyjności stolicy województwa lubuskiego.

Pomogła w tym gra miejska „Bachusiki”. Jej celem było odnalezienie ukrytych w różnych częściach Zielonej Góry figurek dzieci rzymskiego boga wina, Bachusa. Uczestnicy z krośnieńskiego hufca oraz z Vilniaus r. Pagiriu Gimnazja stali się dla siebie jak rodzina, podkreślała Karolina z Litwy.

stopka strony