Inspiracje -

"Uczyć się czy nie uczyć"?


Oczywiście, że tak! Niby wszyscy o tym wiedzą, ale - jak wynika z rozmów przeprowadzonych z uczniami - nie wszyscy chcą kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Powodów takich decyzji jest wiele: trudność ze znalezieniem pracy po ukończeniu studiów, przekonanie, że doświadczenie jest ważniejsze od wykształcenia czy wreszcie często słyszane: „studia to strata czasu”.

Podczas pracy nad projektem, podejmowaliśmy szereg działań mających na celu nie tylko zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów, ale też studiowania za granicą. Były to, m.in. dyskusje na temat znaczenia edukacji w życiu młodych ludzi, prezentacje dotyczące możliwości studiowania za granicą, prezentacje o programach unijnych skierowanych do studentów, slogany zachęcające do studiowania za granicą przygotowane przez uczniów szkół partnerskich podczas wymian. Podsumowaniem tych zadań wynikających z założeń projektu była publikacja kalendarza ściennego na rok 2014 promującego znane polskie i włoskie uczelnie.

Nasze działania odbywające się podczas wymian obejmowały również inny aspekt edukacji: poznanie kultury i zwyczajów polskich i włoskich, poznanie zabytków i historii znanych miast włoskich (zwiedzanie Bolonii, wycieczki do Mediolanu i Florencji) i polskich (zwiedzanie Wrocławia, wyjazd do Krakowa, Wieliczki i Książa), możliwość konfrontacji co jest stereotypem, a co mitem (nagranie krótkich video clipów). Uczestniczyliśmy również w wycieczce do Oświęcimia, co było dla wielu uczniów polskich i włoskich niezwykłą lekcją historii. Goszcząc w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu Bolońskiego uczniowie mogli zapoznać się z ich historią, tradycjami i kierunkami studiów.

Wymierną korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest nie tylko lepsza znajomość języka angielskiego, pokonanie bariery przed wypowiadaniem się w języku obcym, otwartość na inne kultury czy mentalność, ale przede wszystkim uświadomienie sobie i przekonanie, że jednak warto studiować (niektórzy uczestnicy projektu - tegoroczni maturzyści - myślą nawet o wyborze studiów za granicą!). I to cieszy najbardziej…
 
Projekt był realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius.

stopka strony