W niebo wzięci


Zaangażowani w projekt seniorzy uczestniczyli w różnorodnych warsztatach i pokazach astronomicznych oraz seansach planetaryjnych. Pogłębianie wiedzy z zakresu astronomii nie było jednak najważniejszym celem projektu. Organizatorzy wybrali tę dziedzinę, ponieważ uznali, że astronomia zainspiruje oraz zmobilizuje seniorów do działania. I się nie pomylili.

Słuchacze Koła Astronomicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie oraz podopieczni Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie z chęcią angażowali się w wiele działań realizowanych w ramach projektu. Uczestniczyli w pokazach i obserwacjach rzadkich i ciekawych zjawisk astronomicznych. Korzystając ze wsparcia pracowników planetarium, seniorzy przygotowali wystawę popularyzującą postać i dokonania naukowe Mikołaja Kopernika. Uczestnicy projektu opracowali i zaprezentowali trasę turystyczną obejmującą miejsca działalności i pobytu Kopernika. Przygotowali i przeprowadzili cykl 5 spotkań dla niewidomych i niedowidzących o Układzie Słonecznym, korzystając z stworzonych przez siebie wypukłych rysunków, makiet i modeli. Pomoce dydaktyczne wykonane przez uczestników projektu nadal są wykorzystywane na zajęciach dla osób niewidomych i niedowidzących (zajęcia te organizowane są we współpracy z Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnych PZN w Olsztynie oraz z lokalnym Oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych). Ponadto seniorzy przygotowali prezentacje ilustrujące wyniki prowadzonych przez nich studiów problemów objętych tematyką projektu i przedstawili je podczas warsztatów międzynarodowych.

Różnorodność działań umożliwiła uczestnikom projektu wszechstronny rozwój. Seniorzy nie tylko pogłębili swoją wiedzę na temat astronomii i pionierskich odkryć w tej dziedzinie, ale również poczuli się współodpowiedzialni za podejmowane działania. Dziś są bardziej energiczni i zmotywowani. Zachęcają do działania swoich rówieśników. Ponadto dzięki udziałowi w projekcie nauczyli się przekazywać wiedzę osobom niewidomym i niedowidzącym. Pokonując nieśmiałość i strach, wzmocnili również poczucie własnej wartości.

Projekt „Unlocking the Universe” to odpowiedź na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie. Dlatego kolejnym celem, który postawiono przed inicjatywą, było zbudowanie w Europie podstaw współpracy polegającej na dzieleniu się doświadczeniem i umiejętnościami w pracy z seniorami. Do osiągnięcia tego celu zaangażowane instytucje przybliżyła międzynarodowa współpraca. W przedsięwzięciu, oprócz Polski, uczestniczyła bowiem Wielka Brytania, Słowacja oraz Francja. Dzięki temu nawiązano wiele kontaktów, co umożliwia wymianę doświadczeń m.in. w trakcie wyjazdów pracowników. Przedstawiciele partnerskich instytucji w tym czasie przyglądali się temu, w jaki sposób działania edukacyjne prowadzone są w innych krajach, by następnie wdrożyć wybrane rozwiązania w swojej placówce.

Projekt realizowany był w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Grundtvig"

stopka strony