Inspiracje -

Wiwat technika!


Lubelszczyzna jest piękna – ale i zagrożona ubóstwem i bezrobociem. Jak pomóc młodym ludziom, którzy tu mieszkają? Jeden z pomysłów to zachęcenie ich, by wybierali szkoły zawodowe i technika, gwarantujące pracę.

Cała Polska korzysta z przynależności do UE – ale wschód kraju zdecydowanie najmniej. Eksperci wytykają: w tym regionie zbyt mało jest wykwalifikowanych pracowników, jakość i efektywność pracy są zbyt niskie, szkołom także sporo brakuje do ideału… A tym ideałem jest gospodarka oparta na wiedzy. Do uczestnictwa w tym projekcie zaproszono trzydziestu uczniów z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, kształcących się na kierunkach Technik Ochrony Środowiska, Technik Technologii Drewna i Technik Geodeta. W rodzinach większości z tych osób problem bezrobocia, niskich dochodów i słabego wykształcenia rodziców jest stale obecny. Stawiają na edukację, naukę języków (w szkole mają zajęcia z niemieckiego), ale… Trudno jest im wyobrazić sobie, jak mogłaby wyglądać ich dalsza ścieżka zawodowa, jak w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności? Po prostu brak im dobrego przykładu.

Właśnie dlatego latem 2015 roku wyjechali na praktyki do miejscowości Bad Freienwalde w niemieckiej Brandenburgii. Tu czekały na nich interesujące, inspirujące praktyki zawodowe w nowoczesnych, świetnie wyposażonych zakładach, wykorzystujących najnowsze zdobycze technologii. Ale nie tylko: były także intensywne lekcje języka niemieckiego, a poza tym trzeba było przełamać opory, wstyd, i zacząć mówić w obcym języku na co dzień, poza murami klasy. W sklepie, na ulicy, na praktykach. Oczywiście, nauka to nie wszystko. Zaplanowano więc i inne zajęcia, przybliżające kulturę, zwyczaje, tradycję, architekturę i sztukę tego wyjątkowego rejonu Niemiec. Tak naprawdę Brandenburgię i Lubelszczyznę wiele łączy… To piękne tereny z ogromnym potencjałem, także ludzkim.

Jakie efekty? Młodzi ludzie otworzyli się na świat, zdobyli realne kompetencje: znacznie podciągnęli się z niemieckiego, nabrali doświadczenia w pracy w firmach, które śmiało mogą walczyć o prymat na europejskich rynkach. Przekonali się, że ze swoją wiedzą i talentami mogą szukać pracy także na zachodzie Europy, jeśli podejmą taką decyzję. Ale mogą zostać w Polsce, na rodzimej ziemi, i podpatrzone w Niemczech rozwiązania technologiczne wprowadzać w lubelskich zakładach pracy. Właśnie import technologii, transfer wiedzy, otwarty rynek pracy, wymiana młodzieży – to istotne cele, wymieniane w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Warto doinwestować ten piękny rejon Polski. Wszyscy na tym skorzystamy!

stopka strony