Włączanie opcji dla niepełnosprawnych


Na polskiej ulicy, uczelni, w biurze, rzadko widujemy niepełnosprawnych. Problemem są bariery architektoniczne. Ale chyba znacznie gorsze są te, które stawiamy we własnych głowach… Nie pomogą żadne udogodnienia planistyczne, nowoczesne technologie i miejsca przyjazne np. dla ludzi, poruszających się na wózkach. Wcześniej wszyscy musimy mieć przyjazne umysły!

W ramach tych dwóch projektów przekazano nauczycielom uniwersyteckim i menadżerom SME konkretną wiedzę na temat typów niepełnosprawności, psychologicznych i fizjologicznych barier, na jakie natykają się w codziennym życiu dotknięte nią osoby. Projektodawcom chodziło o wytworzenie u tych, którzy zajmują się edukacją, szkoleniami zawodowymi, rekrutacją, motywacji do „włączania opcji dla niepełnosprawnych” w każdym możliwym miejscu i czasie. Tak, żeby mogli cieszyć się pełnią życia i korzystać z tego, co może im ono zaoferować.

Uczestnicy projektu brali udział w cyklu seminariów (także w Wielkiej Brytanii) i konferencjach. Opracowali dwa programy szkoleniowe: akademicki oraz skierowany do administracji publicznej. Są one nowoczesne, multimedialne, i na pewno zaowocują w przyszłości większą obecnością osób niepełnosprawnych w życiu publicznym i społecznym.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”  - Leonardo da Vinci (2007-2013).

stopka strony