Inspiracje -

Wolna przestrzeń dostępu do mądrości


Barierą w dostępie do tekstów naukowych w Polsce są bardzo często ich niewielkie nakłady. Niektóre prace istnieją tylko w pojedynczych egzemplarzach, wiele innych dostępnych jest jedynie w wybranych bibliotekach naukowych. Przeszkadza to w pracy zarówno badaczom, jak i studentom. Pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim – idąc za światowym przykładem – postanowili rozwiązać ten problem i stworzyć wirtualną bibliotekę.

Pod adresem www.otworzksiazke.pl powstała przestrzeń wolnego dostępu do książek i czasopism naukowych. Jej twórcy wierzą, że wydane przed laty drukiem książki mogą w postaci cyfrowej odżyć na nowo, a fakt wydania w małym nakładzie przestanie być już problemem. Dla autorów umieszczenie w sieci ich publikacji oznacza większą widoczność efektów ich pracy, co z kolei wpływa na wzrost cytowalności oraz reputacji w świecie nauki.

Do tej pory w kolekcji umieszczono już 83 książki. Honorowy patronat nad projektem objęła Polska Akademia Nauk, a partnerami projektu są Biblioteka Narodowa oraz Muzeum Historii Polski. Projekt został zrealizowany w ramach Działania V – Rozwój Polskich Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

stopka strony