Inspiracje -

Wspólnie pamiętać o wojnie


Podczas wojny Polacy i Brytyjczycy stanęli po jednej stronie barykady. Czy to jednak sprawiło, że potrafiliśmy spojrzeć na siebie nawzajem, dostrzec zasługi, ale i rozmiar strat, tej drugiej strony? Nie zawsze tak było. W ramach projektu młodzi uczniowie z Polski i Wielkiej Brytanii starali się dowiedzieć: jak wyglądała II Wojna Światowa w tym drugim, odległym kraju?

Oprócz tradycyjnych metod docierania do historycznych faktów w tym projekcie zastosowano też te bardziej nowatorskie, wymagające większego zaangażowania, ale i budzące większe emocje. Uczniowie sami szukali w najbliższym otoczeniu opowieści z czasów wojny, próbowali odtworzyć wojenne losy mieszkańców swoich miast. Zrealizowali też film video ze spotkania z żołnierzem – kombatantem. Na specjalnym blogu umieszczono relacje spisane, ale także prace plastyczne, wiersze o wojnie i prezentacje PowerPoint. Polacy mieli w trakcie tego projektu swoją misję specjalną: starali się upowszechnić wśród Brytyjczyków wiedzę na temat Szarych Szeregów i ich twórcy.

Warto dodać, że w realizację projektu bardzo żywo zaangażowały się całe rodziny, i to zarówno te polskie, jak i brytyjskie. To pokazuje, że pamięć z czasów wojny nadal jest w naszych narodach żywa i budzi bardzo gorące uczucia. Tym bardziej warto o tej – jakże pięknej – wspólnej karcie historycznej pamiętać. I troskliwie ją pielęgnować.

stopka strony