Wspólnymi siłami dla natury


Do tej pory wykorzystywaliśmy siły natury dla naszych potrzeb. Wodę i wiatr – do elektrowni, zasoby naturalne – do produkcji i przemysłu. Czas, by wspólnymi siłami pomóc naturze! Jak? Tego właśnie próbowali się dowiedzieć uczniowie Zespołu Szkół Geodezyjno – Drogowych i Gospodarki Wodnej z Krakowa.

Wzięli udział w miesięcznych praktykach w Turyngii. Uczniowie mogli przekonać się w Niemczech, jak wygląda wdrażanie w praktykę unijnych dyrektyw – jest to wyzwanie, przed którym stoi i nasz kraj. Poszerzyli branżowe słownictwo niemieckie, zapoznali się z wykorzystywanymi w firmach technologiami i aparaturą techniczną. Staże odbywały się w instytucjach, zajmujących się oczyszczaniem ścieków, bezpiecznym składowaniem odpadów, planowaniem przestrzennym terenów zielonych, a także ochroną środowiska naturalnego. Tak obszerna tematyka pozwoliła młodzieży poszerzyć swoje horyzonty, nowe kompetencje zaś z pewnością zwiększają jej szanse na rynku pracy.

Skorzystała też na tym projekcie sama szkoła – wzbogaciła swoją ofertę edukacyjną, bo przecież kształcenie praktyczne jest nie tylko bardziej innowacyjne i skuteczne, ale też – ciekawsze. Można więc spodziewać się zwiększonego napływu kandydatów w najbliższych latach!

stopka strony