Inspiracje -

Wszystkie kolory Ziemi


Słońce jest żółte, woda – niebieska. A może czasem zielona? Ogień jest czerwony, śnieg biały, ziemia – brązowa. Kolory – uczymy się myśleć i postrzegać za ich pomocą już w pierwszych miesiącach życia. Zanim powiemy pierwsze słowo, napiszemy pierwszą literkę. W tym projekcie jednak kolor miał znaczenie bardzie symboliczne.

Nauczyciele wraz z dziećmi z przedszkola omawiali ważne obszary życia ludzi (uczucia, emocje, motywacje) i zwierząt (cechy budowy, przystosowanie do środowiska, odżywianie), a także znaczenie i sposoby racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych ziemi; wody, powietrza, lasów, minerałów. Wspólnie grupy zastanawiały się: jak to całe dobro chronić, byśmy jak najdłużej mogli cieszyć się unikalnymi kolorami naszej przyrody?

Nauczyciele starali się pokazać dzieciom świat od strony barw: szukano ich w różnych daniach, pokarmach, w porach roku, kolorach morza, nieba, ziemi, puszczy… Te wielobarwne i różnorodne zajęcia były zintegrowane z programem nauczania przedszkolnego i miały charakter interdyscyplinarny. Efektem pracy jest strona internetowa, zawierająca uporządkowane tematycznie rezultaty działań dzieci…

stopka strony