Inspiracje -

Wyśnić europejski sen


Stare polskie przysłowie mówi: „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. Oznacza, że sami mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym życiu. Zwłaszcza w takich dziedzinach jak edukacja czy wejście na europejski rynek pracy.

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku pojechała na wymianę do Chorwacji i Grecji, aby poznać potrzeby lokalnego i europejskiego rynku, dowiedzieć się więcej o doradztwie zawodowym, efektywniej zaplanować dalszą edukację i karierę zawodową.

W Zagrzebiu uczniowie wzięli udział w międzynarodowych warsztatach. Analizowali rozbieżności między swoimi marzeniami a realiami rynku pracy. Projektowali również  strony przedsięwzięcia w internecie i mediach społecznościowych. Stworzyli też logotypy projektu. W Grecji dowiedzieli się więcej o systemie edukacji tego kraju, zobaczyli fabrykę oliwy, wina oraz odwiedzili uniwersytet rolniczy.

Dzięki projektowi powstał innowacyjny Międzynarodowy Program Zajęć Pozalekcyjnych oraz ogólnodostępna baza informacji o możliwościach doskonalenia zawodowego. Praca w międzynarodowej grupie przekonała młodych, że warto uczyć się języków obcych. Pokazała też, co się nie opłaca – przedwczesne kończenie edukacji i siedzenia z założonymi rękoma! 

stopka strony