Inspiracje -

Ze łzami w oczach


Rozbudzanie ciekawości świata i pasji do nauki lepiej idzie nauczycielom, którzy spełniają się w swojej pracy i sami dają dobry przykład. Dlatego w projekcie Szkoła nauczycielką życia wzięli udział nie tylko uczniowie, ale i ich opiekunowie

W ramach polsko-norweskiego przedsięwzięcia zrealizowano cztery miniprojekty, nad którymi pracowali nauczyciele i uczniowie w ramach zajęć szkolnych oraz podczas wizyt roboczych w Polsce i Norwegii.

Inicjatywy przeznaczone dla uczniów, czyli: miniprojekt U źródeł – nasze i wasze mity (w ramach którego wystawiono spektakle teatralne oparte na mitach słowiańskich i nordyckich) oraz projekt naukowy Uczymy się globalnie – woda wspólnym dobrem poruszały różne aspekty rozwoju naukowego i personalnego młodzieży. Pozwalały rozwijać wrażliwość, zmysł estetyczny i poczucie własnej tożsamości oraz promowały postawę dbałości o środowisko naturalne. Projekty dla nauczycieli, czyli międzynarodowa konferencja Wysoka jakość edukacji – szansą dla młodych ludzi oraz badanie i analiza Jak dobra jest nasza szkoła? pozwoliły pedagogom na wzbogacenie warsztatu pracy oraz zyskanie umiejętności ewaluowania własnej pracy i jakości edukacji.

Efekty działań przeszły najśmielsze oczekiwania. – Podczas projektów z udziałem uczniów okazało się, że mamy niezwykle uzdolnione dzieci o wszechstronnych talentach – zachwyca się koordynatorka projektu Małgorzata Kulesza. – Kiedy zobaczyliśmy efekty zajęć: stworzoną muzykę czy własnoręcznie wykonane stroje, większość z nas wychodziła z sali ze łzami w oczach. Niewiarygodne przedsięwzięcie! W rezultacie działań skierowanych do nauczycieli powstały m.in. analizy porównujące metody prowadzenia lekcji w Polsce i Norwegii, opracowania i raporty opisujące np. wyniki badań autoewaluacyjnych oraz publikacja pokonferencyjna i szereg broszur. Wypracowane rezultaty były dokumentowane na stronie internetowej projektu, a publikacje mające wartość naukową rozesłano do dyrektorów szkół, nauczycieli, edukatorów, osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną – od poziomu lokalnego (czyli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Krakowie), aż po poziom unijny (czyli Grupę Edukatorów Rady Europy).

Najważniejszym rezultatem przedsięwzięcia – ze względu na jego wpływ na przyszłość uczestników – było jednak wszechstronne zwiększenie kompetencji uczniów i nauczycieli. Projekt był praktycznym przykładem realizacji wizji edukacji, postrzeganej jako całościowy rozwój człowieka – niezależnie od wieku.

stopka strony