Konkursy

#BeInclusive

Do 29 września organizacje oraz osoby prywatne mogą zgłaszać zrealizowane projekty promujące włączanie społeczne poprzez sport do konkursu #BeInclusive. 


Celem inicjatywy jest promowanie działań, które wspierają integrację społeczną poprzez sport. Konkurs przeznaczony jest dla  osób fizycznych oraz organizacji publicznych i prywatnych z państw UE oraz krajów partnerskich UE. 

Projekty powinny dotyczyć:

  • grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, marginalizowanych lub nieuprzywilejowanych, takich jak osoby w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub edukacyjnej,
  • osób z niepełnosprawnością i/lub problemami zdrowotnymi,
  • osób o różnym pochodzeniu kulturowym, takich jak migranci, uchodźcy, osoby należące do mniejszości etnicznych lub borykające się z barierami geograficznymi.

Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach: 

  • równouprawnienie w sporcie “Be Equal”;
  • sport dla pokoju na świecie;
  • przełamywanie barier w sporcie.

Organizatorzy wyłonią po trzech laureatów w każdej kategorii. Każdy laureat otrzyma po 10 000 euro. Finaliści (II i III miejsca) otrzymają po 2 500 euro.

Aplikacje zawierające opisy projektów można przesyłać do 29 września 2022 do godziny 17:00. 

UWAGA: Oceniane będą wyłącznie zakończone projekty.

Organizatorem konkursu jest Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć tutaj.


#BeInclusive #Konkurs #Sport

stopka strony