Konkursy

EDUinspiracje

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu dziennikarskiego EDUinspiracje Media, którego hasło brzmi: Pasja działania. 


Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Jego celem jest uhonorowanie prac, które inspirują, edukują i prowokują do myślenia, zwracając uwagę na istotne kwestie i wyzwania związane z programami i inicjatywami edukacyjnymi zarządzanymi przez Organizatora. 

Zgłaszane prace mogą mieć formę publikacji internetowej oraz prasowej, audycji radiowej lub materiałów telewizyjnych. 

Kto może wziąć udział w konkursie?

  • przedstawiciele prasy;
  • twórcy internetowi;
  • redakcje;
  • wydawcy.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć wymagane załączniki (wzory znajdują się w Regulaminie konkursu). 

Regulamin konkursu.

Więcej informacji.


#Konkurs #EDUinspiracje #FRSE

stopka strony