Konkursy

EU TalentOn

Uniwersytet Śląski zaprasza młodych naukowców do udziału w międzynarodowym konkursie EU TalentOn 2024. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja.


EU TalentON to konkurs dla młodych, ambitnych naukowców, którzy chcą kształtować przyszłość i wpływać na to, co nas otacza. Podczas kilkudniowego hackatonu, który odbędzie się od 9 do 14 września w Katowicach – Europejskim Mieście Nauki, wraz z ambitnymi, młodymi naukowcami z całej Europy opracujesz innowacyjne rozwiązanie, które może polepszyć jakość naszego życia. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę pieniężną.

Zadaniem każdego zespołu będzie przygotowanie naukowo rozwiązania problemu z obszaru jednej z pięciu misji Unii Europejskiej, ujętej w świetle programu Horyzont Europa:
1. adaptacja do zmian klimatu;
2. rak;
3. zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe;
4. neutralne klimatycznie i inteligentne miasta;
5. zdrowa gleba i żywność.

Rekrutacja trwa do 20 maja.

Więcej informacji

stopka strony