Konkursy

European Language Label 2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy projekt językowy w Polsce. Zgłoszenia można przesyłać do 14 czerwca 2024 r.


Projekty mogą być zgłaszane w następujących kategoriach:
 

  1. Projekty dofinansowane w programie Erasmus+.
    Ocenie Jury ELL będą podlegały projekty kończące się między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2023 r.
     
  2. Projekty realizowane w innych programach niż Erasmus+ lub indywidualnie w instytucji edukacyjnej.
    Ocenie jury będą podlegały projekty zakończone w latach 2022, 2023, 2024 lub takie, które jeszcze się nie zakończyły, ale wypracowały już rezultaty, które mogą zostać ocenione przez jury konkursu.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich instytucji zajmujących się edukacją językową.

European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce obecny od 2001 r. Od 2015 r. nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej.

Więcej informacji


#EuropeanLanguageLabel #kobkurs

stopka strony