Konkursy

Europejska Nagroda Obywatelska

Parlament Europejski ogłosił koleją edycję konkursu o Europejską Nagrodę Obywatelską. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca.  


Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie przyznawane co roku przez Parlament Europejski. Otrzymują ją projekty realizowane przez obywateli i organizacje w Unii Europejskiej. Muszą one stanowić dowód na europejską współpracę i wzajemne zrozumienie, a także propagować wspólne wartości europejskie i prawa podstawowe.

Podczas oceny zgłoszonych inicjatyw, jury zwraca szczególną uwagę na projekty, które świadczą o solidarności między obywatelami w Unii Europejskiej i poza nią.

Każda osoba, grupa, organizacja, a także poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego mogą zgłosić jeden projekt. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2023 r.

Więcej informacji 


#EuropejskaNagrodaObywatelska #ParlamentEuropejski

stopka strony