Konkursy

Europejska Nagroda Dziedzictwa

Konkurs promuje najlepsze praktyki związane z ochroną dziedzictwa, zarządzaniem, badaniami i edukacją. Do wygrania jest 10 tys. euro!


Celem Europejskich Nagród Dziedzictwa jest promowanie wysokich standardów prac konserwatorskich, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zachęcenie do dalszych prac na rzecz ochrony dziedzictwa.

Nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach:

  • Ochrona i adaptacyjne ponowne wykorzystanie;
  • Badania;
  • Edukacja, szkolenia i umiejętności;
  • Zaangażowanie obywateli i podnoszenie świadomości;
  • Mistrzowie dziedzictwa.

Zgłaszane prace muszą spełniać wymagania przypisane do konkretnych kategorii.

Zwycięskie prace otrzymają certyfikat i tablicę ścienną. Pięć projektów (po jednym z każdej kategorii) zostanie wybranych jako zwycięzcy Grand Prix i otrzymają 10 tys. EUR. Jeden projekt otrzyma również Nagrodę Publiczności. 

Więcej informacji. 


#EuropejskieNagrodyDziedzictwa #Konkurs

stopka strony