Konkursy

Juvenes Translatores

Szkoły średnie mogą już zgłaszać chęć udziału w kolejnej edycji konkursu Juvenes Translatores. Tegoroczni uczestnicy będą tłumaczyć tekst na temat europejskiej młodzieży.


Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi karierą tłumacza oraz promowanie nauki języków obcych. Udział w inicjatywie to dla młodzieży szansa na pogłębienie pasji językowych oraz zdobycie nowych umiejętności.

Szkoły, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą do 20 października 2022 do godz. 12:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do udziału w kolejnym etapie Komisja Europejska zaprosi 705 szkół wybranych losowo przez komputer. Liczba uczestniczących szkół z każdego kraju UE będzie równa liczbie posłów danego kraju w Parlamencie Europejskim.

UWAGA! Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla szkół średnich.

Wylosowane szkoły zgłaszają następnie do udziału w konkursie do pięciu uczniów. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie dowolnej narodowości, ale wszyscy muszą być urodzeni w 2005 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony online 24 listopada 2022 r. we wszystkich uczestniczących szkołach równocześnie.

Nazwiska laureatów – po jednym z każdego kraju – zostaną ogłoszone na początku lutego 2023 r. Zostaną oni zaproszeni na wręczenie nagród wiosną 2023 r. podczas ceremonii w Brukseli. Młodzi tłumacze będą również mieli okazję spotkać się z zawodowymi tłumaczami z Komisji Europejskiej, dowiedzieć się więcej o ich pracy i poznać ją od kulis.

Więcej informacji


#JuvenesTranslatores #Konkurs #MłodziTłumacze #Szkoły #Uczniowie

stopka strony