Konkursy

Młodzi Innowatorzy

Studenci, młodzi przedsiębiorcy i aktywiści wykorzystujący w swojej pracy nowe technologie na rzecz zmiany społecznej mogą zgłaszać swoje projekty do WSA Young Innovators Awards.


Celem konkursu jest promocja osiągnięć młodych innowatorów używających nowoczesnych technologii do działania na rzecz rozwoju. Działania te powinny przyczyniać się do powstania wartościowych społecznie projektów będących odpowiedzią na cele zrównoważonego rozwoju zdefiniowane przez ONZ. Mogą to być projekty dotyczące np. zmniejszania nierówności, poprawy jakości życia itd. 

Do konkursu zgłaszać można projekty realizowane przez młodych innowatorów w wieku do 26 roku życia. 

Zwycięzcy zostaną zaproszeni do udziału w WSA Global Congress i będą mogli zaprezentować swoje projekty na forum międzynarodowym. Będzie to też świetna okazja do wymiany wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów w sektorze ICT.

Więcej informacji.


#MłodziInnowatorzy #konkurs

stopka strony