Konkursy

Nagroda im. Witolda Lipskiego

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki. 


Nagroda im. Witolda Lipskiego jest inicjatywą Fundacji Kościuszkowskiej. Przyznawana jest młodym informatykom w dwóch kategoriach: 

  • teoretyczne aspekty informatyki;
  • zastosowanie informatyki.

W każdej z kategorii do wygrania jest 50 000 złotych! 

Kto może otrzymać nagrodę?

  • osoby posiadające polskie obywatelstwo lub są stałymi rezydentami na terenie Polski;
  • osoby niebędące laureatami w żadnej z kategorii wcześniejszych edycji Nagrody;
  • osoby, które w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego termin składania zgłoszeń do konkursu nie ukończyły 35 roku życia;
  • osoby, które w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami w instytucji naukowo-badawczej na terenie Polski; lub w ciągu 24 miesięcy poprzedzających termin składania podań uzyskały tytuł zawodowy lub stopień naukowy jako pracownicy, studenci lub doktoranci w takiej instytucji.

Więcej informacji.


#Informatyka #Konkurs #NagrodaWitoldaLipskiego

stopka strony