Konkursy

Młodzi ekonomiści do piór!

5 tys. franków szwajcarskich – taka nagroda czeka na autora najlepszego eseju poświęconego handlowi i międzynarodowym stosunkom gospodarczym. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 czerwca.


Zgłoszenia nadsyłać mogą doktoranci oraz absolwenci studiów doktoranckich (do 30. roku życia i maksymalnie dwa lata po obronie). 

Praca konkursowa powinna mieć formę eseju o długości do 15 000 wyrazów.

Autor lub autorzy najlepszej pracy otrzymają 5 tys. franków oraz zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się podczas European Trade Study Group (ETSG).

Organizatorem konkursu jest Światowa Organizacja Handlu. Główne cele inicjatywy to promowanie wysokiej jakości badań naukowych dotyczących międzynarodowego handlu oraz wzmocnienie więzi łączących WTO ze środowiskiem akademickim.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronach WTO.

stopka strony