Konkursy

Niesamowita Maszyna

Politechnika Białostocka zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie konstruktorskim. Jest o co walczyć! Do wygrania są indeksy PB i nagrody pieniężne. 


Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski, którym bliskie są działania kreatywne, zagadnienia fizyczne, a także związane z budowaniem, konstruowaniem. Do konkursu można zgłosić pracę wykonaną indywidualnie lub w grupie.

Zadanie konkursowe polega na zbudowaniu maszyny, która będzie składać się z połączonych ze sobą mechanizmów, a wprawiona w ruch będzie pracować samodzielnie nie krócej niż 20 sekund, jednak nie dłużej niż 120 sekund oraz nagraniu filmu, który udokumentuje działanie maszyny. 

Gotowy film należy udostępnić na portalu YouTube najpóźniej 14 kwietnia 2023 roku, o godzinie 23.59. 

W pierwszym etapie oceny Komisja konkursowa wyłoni do 10 finałowych projektów. Drugi etap polegać będzie na prezentacji wyłonionych w pierwszym etapie prac konkursowych, ogłoszeniu wyników konkursu oraz ręczeniu nagród.

Więcej informacji 


#Konkurs #Uczniowie #NiesamowitaMaszyna

stopka strony