Konkursy

Świat Witkacego

Uczniowe szkół ogólnokształcących i zawodowych oraz studenci studiów licencjackich i magisterskich mogą zgłaszać swoje prace do XX ogólnopolskiego konkursu na esej - Świat Witkacego. 


Celem konkursu jest promocja i wsparcie krytyki literackiej. W pracach autorzy powinni opisać świat Witkacego ze swojej dzisiejszej perspektywy.

Prace powinny:

  • mieć formę eseju krytycznoliterackiego;
  • mieć objętość 1000-2000 słów;
  • być wysłane w formacie pdf przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ogólnokształcących i zawodowych (I kategoria) oraz studenci studiów licencjackich i zawodowych (II kategoria). 

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. Nagroda za drugie miejsce wynosi 600 zł, a za miejsce trzecie 400 zł. 

Więcej informacji. 


#Konkurs #ŚwiatWitkacego #esej

stopka strony