O nas

Misja i zasady Eurodesku

Zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat mobilności i zachęcanie ich do aktywności obywatelskiej - taka jest nasza misja. Realizując ją kierujemy się dziesięcioma uniwersalnymi zasadami.


Eurodesk świadczy usługi wysokiej jakości, ponieważ:

  1. Współpracuje z wykwalifikowanymi i odpowiednio przeszkolonymi specjalistami

  2. Nie pobiera opłat

  3. Uwzględnia indywidualne potrzeby każdej osoby

  4. Przekazuje informacje i porady wszystkim młodym ludziom

  5. Przekazuje informacje w sposób bezstronny

  6. Kieruje zainteresowane osoby do innych służb informacyjnych

  7. Umożliwia dostęp do informacji lokalnych i regionalnych w całej Europie

  8. Przekazuje informacje oparte na wiarygodnych opiniach i prawdziwych historiach

  9. Wskazuje programy wsparcia finansowego

  10. Polega na sprawdzonych i zaufanych źródłach informacji


Więcej informacji o  zasadach, strukturze i historii Eurodesku znajdziesz na europejskiej stronie Eurodesku.#misja #zasady

stopka strony