O nas

Patronat Eurodesk Polska

Jeśli macie Państwo zamiar ubiegać się o objęcie Waszych inicjatyw patronatem Eurodesk Polska, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem a następnie wypełnienie wniosku o patronat.


Regulamin przyznawania patronatu.

Patronatem Eurodesk Polska mogą zostać objęte m.in: konferencje i seminaria poświęcone polityce i informacji młodzieżowej, konkursy o tematyce europejskiej na poziomie ogólnopolskim, obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz inne wydarzenia mające na celu promocję aktywności społecznej i mobilności młodych ludzi. Krajowe Biuro Eurodesk Polska w szczególności zachęca do ubiegania się o patronat dla inicjatyw, których celem jest zwiększanie dostępu młodzieży do informacji i doradztwa oraz podnoszenie świadomości na temat roli, jaką informacja i doradztwo odgrywają w działaniach państwa na rzecz młodzieży.

Wypełniony WNIOSEK o przyznanie patronatu należy przesłać na adres: eurodesk@eurodesk.pl.

Pozytywnie rozpatrzone projekty będą promowane na stronie Eurodesk Polska oraz w uzasadnionych przypadkach w social mediach i newsletterach. Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: eurodesk@eurodesk.pl


#patronat

stopka strony