O nas

Eurodesk otwiera nowe możliwości

Celem działania Federacji Mazowia jest wspieranie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności. Eurodesk otwiera nam i naszym członkom nowe możliwości. Inspiruje do działania i pozwala upowszechniać informacje skierowane do młodzieży. Cieszymy się, że jesteśmy w szacownym o gronie osób pracujących na rzecz następnych europejskich pokoleń.

Grażyna Nartowska-Kijok,
Federacja Mazowia, Eurodesk Warszawa#Nartowska-Kijok   #mazowia