Organizacje

3-2 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZAMOŚCIU

Zamość, Polska

ul. Kilińskiego 86a, 22-400

tel.: +48846271889
email: osiwzamosc@ohp.pl
www: http://www.lubelska.ohp.pl/index.php/rekrutacjadoohp/51-osrodki-szkolenia-i-wychowania

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu to jednostka Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Jest stacjonarną jednostką OHP, która prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną oraz resocjalizacyjną. Pobyt w OSiW dla młodzieży z najbiedniejszych rodzin jest nieodpłatny i trwa dwa lub trzy lata, w trakcie których uczestnicy zdobywają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Ośrodek skupia się na zapewnieniu warunków do zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz realizacji działalności kulturalno-oświatowej, sportowo rekreacyjnej i turystycznej, zapewniającej młodzieży rozwój własnych zainteresowań i zdolności. Dodatkowo ośrodek zapewnia całodobową opiekę uczestnikom korzystającym z formy stacjonarnej OSiW - zakwaterowanie, wyżywienie, zapewnienie opieki wychowawczej oraz podstawowej opieki medycznej.
Ośrodek Szkolenia i Wychowania  wraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP mają długą tradycję w zakresie projektów międzynarodowych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oprócz projektów międzynarodowych organizuje warsztaty z doradztwa zawodowego dla szkół, praktyki dla studentów, warsztaty dla osób bezrobotnych, szkolenia dla młodzieży chcącej podwyższać swoje kwalifikacje.

stopka strony