Organizacje

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Sosnowiec, Polska

3 maja 11, 41-200

tel.: +48 606976474
email: biuro.akt@gmail.com
www: http://aktywnekobiety.org.pl

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety to organizacja pozarządowa typu non-profit, działa lokalnie, regionalnie i międzynarodowo. Prowadzi działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, reintegracji zawodowej na rynku pracy. Pracuje z osobami bezrobotnymi przy pomocy aktywnych metod edukacyjnych (warsztaty, treningi, coaching, mentoring, empowerment).

Organizacja promuje wolontariat, zdrowy i świadomy styl życia oraz alternatywne formy wypoczynku, podróży i turystyki, w tym międzykulturowe wyprawy rozwojowe po świecie.

Organizacja zrealizowała wiele projektów edukacyjnych, społecznych i zawodowych skierowanych do młodzieży, seniorów, kobiet, m.in.:

  • „Capacity Building in the field of youth – young women for social change” (Erasmus+),
  • “Empowerment through education - gender equality & political leadership” (Erasmus+),
  • ”Zostań Wolontariuszem Europejskim i przeżyj przygodę życia!”.

Organizacja ta posiada znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, który umożliwia jej realizację międzynarodowych projektów wolontaratu.
 

stopka strony