Organizacje

Actus Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wrocław, Polska

ul. Grochowa 36/38, 53-424

tel.: 501 007 904
email: actus@sisco.pl
www: http://actus.promotion.org.pl/

Priorytetowym celem działalności stowarzyszenia jest promowanie i wdrażanie programu zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Stowarzyszenie organizuje kursy aktywnego poszukiwania pracy przy udziale Klubów Pracy; prowadzi doradztwo o prawach osób niepełnosprawnych; organizuje imprezy integracyjne i turnusy rehabilitacyjne; prelekcje dotyczące radzenia sobie z niepełnosprawnością i pokonywania barier z niepełnosprawności wynikających, spotkania dla osób niepełnosprawnych, rodziców, opiekunów.

The Association for the Professional and Social Inclusion of Disabled People 'ACTUS'
The aim of the association is to promote and implement a program for the employment of disabled people in the job market. The association organises active job-hunting courses, meetings for disabled people, their friends and families, events which focus on inclusion and rehabilitation, and lectures on how to live with disability and overcome the barriers which can result from disability. It also advises on legislation regarding equal rights for the disabled.

stopka strony