Organizacje

Adventist Development and Relief Agency Polska

Katowice, Polska

Kamieniecka 15, 50-511

tel.: 22 266 80 75
email: adra@adra.pl
www: https://www.adra.pl

Fundacja prowadzi działalność dobroczynną  w kraju i za granicą, by  sprzeciwiać się nierównościom, dyskryminacji i patologiom społecznym. ADRA Polska organizuje pomoc humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmem lub wojną, inicjuje programy rozwojowe w  biednych społeczeństwach oraz zapewnia edukację międzykulturową młodzieży, poprzez organizację wymian młodzieżowych oraz wolontariatu zagranicznego. 

stopka strony